Flexit Nordic S4 filter

Filterhuset har kvalitetsfiltre til Flexit Nordic S4 ventilasjonsanlegg. Filtrene er produsert ut ifra Flexit spesifikasjoner på fabrikken vår i Danmark. Det er din garanti for at filtrene passer perfekt i anlegget ditt. 

Finn mer informasjon om ditt anlegg i brukerveiledningen. Hvis du skal bytte filter, kan du følge vår steg-for-steg-veiledning for filterbytte.

Error executing template "Designs/danfilter/eCom/Productlist/espresso.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Dynamicweb.Ecommerce.LiveIntegration.Products.PriceManager.ProcessResponse(XmlDocument response)
at Dynamicweb.Ecommerce.LiveIntegration.Products.PriceManager.FetchQuantityPrices(Product product)
at Co3.Danfilter.Website.Services.ProductService.GetPrices(Product product, PriceType priceType) in C:\Users\csv\Documents\Git_Co3\danfilter\Co3.Danfilter.Website\Services\ProductService.cs:line 41
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_11a7c5531e71459588b75788577fcf86.<>c__DisplayClass16_0.<ProductlistItem>b__0(TextWriter __razor_helper_writer) in E:\Dynamicweb.NET\Solutions\danfilter.espresso4.dk\files\Templates\Designs\danfilter\eCom\Productlist\espresso.cshtml:line 363
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_11a7c5531e71459588b75788577fcf86.Execute() in E:\Dynamicweb.NET\Solutions\danfilter.espresso4.dk\files\Templates\Designs\danfilter\eCom\Productlist\espresso.cshtml:line 693
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Co3.Espresso.Website.Services; @using Dynamicweb.Frontend; @using Dynamicweb.Rendering; @using Co3.Espresso.Base.Extensions; @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd; @using Dynamicweb.Ecommerce.Common @using Dynamicweb.Ecommerce.Products @inherits RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > > @using System.Globalization @using System.Security.Cryptography.X509Certificates @using Co3.Danfilter.Website.Models.FrontEnd @using danfilterModels = Co3.Danfilter.Data.Models @using Co3.Danfilter.Website.Services @using Co3.Espresso.Base.Extensions @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd @using Co3.Espresso.Website.Services @using Dynamicweb.Content @using Dynamicweb.Ecommerce @using Dynamicweb.Frontend @using Dynamicweb.Rendering @using Dynamicweb.Rendering.Translation @using EcomContext = Dynamicweb.Ecommerce.Common.Context @using ProductService = Co3.Espresso.Website.Services.ProductService @using danfilterService = Co3.Danfilter.Website.Services @using Dynamicweb.Ecommerce.Orders @using Co3.Danfilter.Data.Services @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements @using Dynamicweb.Ecommerce.Products @using Dynamicweb.SystemTools @using System.Web @functions { public static List<dynamic> GetFilterTypes(IEnumerable< RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem > productCategories){ List<dynamic> returnValue = new List< dynamic >(); foreach ( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem productCategory in productCategories ) { foreach ( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem productCategoryField in productCategory.GetLoop( "ProductCategoryFields" ) ) { if ( productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.ID" ) == "B2CFilterType" ) { if ( !string.IsNullOrEmpty( productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.Value.Clean" ) ) ) { string[] filterTypesLabels = productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.OptionLabel" ).Split( ',' ); string[] filterTypeValues = productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.Value.Clean" ).Split( ',' ); int index = 0; foreach ( string filterTypeValue in filterTypeValues ) { returnValue.Add( new { url = string.Format( "/admin/public/getimage.ashx?Crop=0&Image=/Files/Images/danfilter/ikon-{0}.png&Format=png&Width=40&Height=40&Quality=75", filterTypeValue ), label = Translation.GetTranslation("eCom Product - Filter type label - " + filterTypesLabels[ index ]) } ); ++index; } } } } } return returnValue; } public static List< dynamic > GetImageOverlays(IEnumerable< RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem > productCategories) { List<dynamic> returnValue = new List< dynamic >(); foreach ( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem productCategory in productCategories ) { foreach ( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem productCategoryField in productCategory.GetLoop( "ProductCategoryFields" ) ) { if ( productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.ID" ) == "ImageOverlay" ) { if ( !string.IsNullOrEmpty( productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.Value.Clean" ) ) ) { if ( productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.Value.Clean" ) != "noOverlay" ) { string imageOverlayValue = productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.Value.Clean" ); string globalAreaLang = PageView.Current().Area.CultureInfo.TwoLetterISOLanguageName; returnValue.Add( new { label = productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.OptionLabel" ), value = productCategoryField.GetString( "Ecom:Product.CategoryField.Value.Clean" ), url = string.Format( "/admin/public/getimage.ashx?Crop=0&Image=/Files/Images/danfilter/imageOverlay-{0}-{1}.png&Format=png&Width=150&Height=150&Quality=75", imageOverlayValue, globalAreaLang ), } ); } } } } } return returnValue; } public string getCountryCodeFromArea( Area area ) { RegionInfo regionInfo = new RegionInfo( area.CultureInfo.LCID ); return regionInfo.TwoLetterISORegionName; } public static string GetStandardCollapseToggleTextExpand() { return "Se mere"; } public static string GetStandardCollapseToggleTextCollapse() { return "Se mindre"; } public static bool HasFreeDelivery( string productID = "" ) { bool returnValue = false; if ( !string.IsNullOrEmpty( productID ) ) { Shipping shippingWithLowestFreeFeeAmount = Services.Shippings.GetShippings( EcomContext.LanguageID )?.Where( s => s.Active && s.FreeFeeAmount != default( double ) )?.OrderBy( s => s.FreeFeeAmount ).FirstOrDefault(); if ( shippingWithLowestFreeFeeAmount != null ) { EspressoPrice price = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( productID ); EspressoPrice priceBefore = danfilterService.ProductService.Instance.GetBeforePrice( productID ); EspressoPrice priceToUse; if ( priceBefore.Price != default( double ) && priceBefore.Price < price.Price ) { priceToUse = priceBefore; } else { priceToUse = price; } returnValue = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( shippingWithLowestFreeFeeAmount.FreeFeeAmount ).Price < priceToUse.Price; } } return returnValue; } public static bool HasDiscount( string productID = "" ) { bool returnValue = false; if ( !string.IsNullOrEmpty( productID ) ) { Co3.Danfilter.Data.Models.PriceList prices = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrices( productID, EcomContext.LanguageID, PriceType.QuantityPrice ); returnValue = prices.Prices.Count > 1; } return returnValue; } public static EspressoPrice GetLowestEspressoPrice(string productID, danfilterModels.PriceList prices ) { EspressoPrice returnValue = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( productID ); foreach ( KeyValuePair< double, danfilterModels.Price > price in prices.Prices ) { EspressoPrice itemEspressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( decimal.ToDouble( price.Value.ProductPrice ) ); if ( itemEspressoPrice.Price < returnValue.Price ) { returnValue = itemEspressoPrice; } } return returnValue; } public static EspressoPrice GetLowestEspressoBeforePrice(string productID, danfilterModels.PriceList prices ) { EspressoPrice espressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( productID ); EspressoPrice returnValue = danfilterService.ProductService.Instance.GetBeforePrice( productID ); foreach ( KeyValuePair< double, danfilterModels.Price > price in prices.Prices ) { EspressoPrice itemEspressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( decimal.ToDouble( price.Value.ProductPrice ) ); EspressoPrice itemEspressoBeforePrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( decimal.ToDouble( price.Value.ProductBasePrice ) ); if ( itemEspressoPrice.Price < espressoPrice.Price ) { returnValue = itemEspressoBeforePrice; } } return returnValue; } public static EspressoPrice GetHighestEspressoPrice(string productID, danfilterModels.PriceList prices ) { EspressoPrice returnValue = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( productID ); foreach ( KeyValuePair< double, danfilterModels.Price > price in prices.Prices ) { EspressoPrice itemEspressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( decimal.ToDouble( price.Value.ProductPrice ) ); if ( itemEspressoPrice.Price > returnValue.Price ) { returnValue = itemEspressoPrice; } } return returnValue; } public static EspressoPrice GetHighestEspressoBeforePrice(string productID, danfilterModels.PriceList prices ) { EspressoPrice espressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( productID ); EspressoPrice returnValue = danfilterService.ProductService.Instance.GetBeforePrice( productID ); foreach ( KeyValuePair< double, danfilterModels.Price > price in prices.Prices ) { EspressoPrice itemEspressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( decimal.ToDouble( price.Value.ProductPrice ) ); EspressoPrice itemEspressoBeforePrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( decimal.ToDouble( price.Value.ProductBasePrice ) ); if ( itemEspressoPrice.Price > espressoPrice.Price ) { returnValue = itemEspressoBeforePrice; } } return returnValue; } public static string GetPricePrefix( string productID, danfilterModels.PriceList prices ) { string returnValue = string.Empty; EspressoPrice espressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( productID ); foreach ( KeyValuePair< double, danfilterModels.Price > price in prices.Prices ) { EspressoPrice itemEspressoPrice = danfilterService.ProductService.Instance.GetPriceWithOrWithoutVAT( decimal.ToDouble( price.Value.ProductPrice ) ); if ( itemEspressoPrice.Price < espressoPrice.Price ) { returnValue = string.Format("{0} ", Translation.GetTranslation( "eCom Productlist - Price from - Text" )); break; } } return returnValue; } } @helper ProductDescription( string sectionClasses = "e-section", bool sectionCollapse = false, string contentClasses = null, string heading = null, string content = null, string collapseToggleTextExpand = null, string collapseToggleTextCollapse = null ) { if ( string.IsNullOrEmpty( content ) == false ) { ClassList headingClassList = new ClassList(); headingClassList.AddClasses( "col-12" ); ClassList contentClassList = new ClassList(); contentClassList.AddClasses( "col-12" ); @sectionStart( sectionClasses: sectionClasses, sectionCollapse: sectionCollapse, contentClasses: contentClasses, collapseToggleTextCollapse: collapseToggleTextCollapse, collapseToggleTextExpand: collapseToggleTextExpand ) if ( string.IsNullOrEmpty( heading ) == false ) { <div class="@headingClassList"> <h2 class="h2">@heading</h2> </div> } <div class="@contentClassList"> @content </div> @sectionEnd() } } @helper ProductVideo( string sectionClasses = "e-section", string contentClasses = null, string heading = null, string videoURL = null ) { if ( string.IsNullOrEmpty( videoURL ) == false ) { ClassList headingClassList = new ClassList(); headingClassList.AddClasses( "col-12" ); ClassList contentClassList = new ClassList(); contentClassList.AddClasses( "col-12" ); @sectionStart( sectionClasses: sectionClasses, contentClasses: contentClasses ) if ( string.IsNullOrEmpty( heading ) == false ) { <div class="@headingClassList"> <p class="h2">@heading</p> </div> } <div class="@contentClassList"> <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9 mb-2"> <iframe class="embed-responsive-item" src="@videoURL" width="1080" height="608" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> </div> </div> @sectionEnd() } } @helper ProductRelatedProducts( string sectionClasses = "e-section", string contentClasses = null, string heading = null, IEnumerable< RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem > productLoop = null ) { if ( productLoop != null && productLoop.Any() == true ) { ClassList headingClassList = new ClassList(); headingClassList.AddClasses( "col-12" ); ClassList contentClassList = new ClassList(); contentClassList.AddClasses( "col-12" ); @sectionStart( sectionClasses: sectionClasses, contentClasses: contentClasses ) if ( string.IsNullOrEmpty( heading ) == false ) { <div class="@headingClassList"> <h2 class="text-center">@heading</h2> </div> } <div class="@contentClassList"> <div class="e-products mb-2"> <div class="row justify-content-center"> @{ string productlistItemClassList = ProductlistService.Instance.GetGridItemWidth( null ).ToResponsiveClasses(); } @foreach ( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem product in productLoop ) { @ProductlistItem( product, productlistItemClassList ) } </div> </div> </div> @sectionEnd() } } @helper ProductRelatedProductsDanFilter( string sectionClasses = "e-section", string contentClasses = null, string heading = null, IEnumerable< RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem > productLoop = null ) { if ( productLoop != null && productLoop.Any() == true ) { ClassList headingClassList = new ClassList(); headingClassList.AddClasses( "col-12" ); ClassList contentClassList = new ClassList(); contentClassList.AddClasses( "col-12" ); @sectionStart( sectionClasses: sectionClasses, contentClasses: contentClasses ) if ( string.IsNullOrEmpty( heading ) == false ) { <div class="@headingClassList"> <h2 class="text-center">@heading</h2> </div> } <div class="@contentClassList"> <div class="e-products mb-2"> <div class="row justify-content-center"> @{ string productlistItemClassList = ProductlistService.Instance.GetGridItemWidth( null ).ToResponsiveClasses(); } @foreach ( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem product in productLoop ) { @ProductlistItemDanFilter( product, productlistItemClassList ) } </div> </div> </div> @sectionEnd() } } @helper ProductlistItem( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem product, string productlistItemClassList = null ) { if ( product != null ) { List<dynamic> filterTypes = GetFilterTypes( product.GetLoop( "ProductCategories" ) ); List<dynamic> imageOverlays = GetImageOverlays( product.GetLoop( "ProductCategories" ) ); danfilterModels.PriceList prices = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrices( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), EcomContext.LanguageID, PriceType.QuantityPrice ); EspressoPrice productEspressoPrice = GetLowestEspressoPrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), prices ); EspressoPrice productEspressoBeforePrice = GetLowestEspressoBeforePrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), prices ); string pricePrefix = GetPricePrefix(product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), prices); dynamic productData = new { id = product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), variantId = product.GetString( "Ecom:Product.VariantID" ), url = ProductService.Instance.GetProductLink( product.GetString( "Ecom:Product.PrimaryOrFirstGroupID" ), product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), product.GetString( "Ecom:Product.VariantID" ) ), number = product.GetString( "Ecom:Product.Number" ), name = ProductService.Instance.GetName( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), product.GetString( "Ecom:Product.VariantID" ) ), imageLarge = ImageService.Instance.GetImageURL( product.GetString( "Ecom:Product.ImageDefault.Clean" ), 400, 400, 5 ), pricePrefix = pricePrefix, price = productEspressoPrice,//danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ) ), priceBefore = productEspressoBeforePrice,//danfilterService.ProductService.Instance.GetBeforePrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ) ), descriptionShortExtra01 = product.GetString( "Ecom:Product:Field.DescriptionShortExtra01" ), discountLable = HasDiscount(product.GetString( "Ecom:Product.ID" )), freeDeliveryLable = HasFreeDelivery(product.GetString( "Ecom:Product.ID" )), filterTypes = filterTypes, hasFilterTypes = filterTypes.Count > 0, imageOverlays = imageOverlays, hasImageOverlays = imageOverlays.Count > 0, stock = new { id = product.GetString( "Ecom:Product:Stock.ID" ), quantity = product.GetString( "Ecom:Product.Stock" ), text = product.GetString( "Ecom:Product:Stock.Text" ), delivery = product.GetString( "Ecom:Product:Stock.DeliveryText" ) } }; bool showBeforePrice = productData.priceBefore.Price != 0 && productData.priceBefore.Price > productData.price.Price; <div class="@productlistItemClassList"> <div class="e-products-item js-e-products-item js-e-products-item-@productData.id js-e-block-link e-block-link " data-variant-id="@productData.variantId"> <div class="e-products-item-container"> <div class="e-products-item-image-container"> <a class="e-products-item-image-wrapper" href="@productData.url" onclick="trackProductClick(@HttpUtility.HtmlAttributeEncode( JsonService.Instance.ToJson( productData )))"> <img src="@productData.imageLarge" alt="" class="e-products-item-image"> @if ( productData.freeDeliveryLable && !productData.discountLable ) { <span class="danfilter-productlist-item-label label-freedelivery"> <span class="label-text">@Translation.GetTranslation( "eCom Product - Label - Free delivery" )</span> </span> } @if ( productData.discountLable && !productData.freeDeliveryLable ) { <span class="danfilter-productlist-item-label label-discount"> <span class="label-text">@Translation.GetTranslation( "eCom Product - Label - Discounts" )</span> </span> } @if ( productData.discountLable && productData.freeDeliveryLable ) { <span class="danfilter-productlist-item-label label-both"> <span class="label-text">@Translation.GetTranslation( "eCom Product - Label - Free delivery and discounts" )</span> </span> } @if ( imageOverlays.Any() ) { foreach ( dynamic imageOverlay in imageOverlays ) { <span class="danfilter-productlist-item-label-imageoverlay danfilter-label-@imageOverlay.value"> <span class="label-text"> <img src="@imageOverlay.url" alt="@imageOverlay.label" title="@imageOverlay.label"> </span> </span> } } </a> </div> <div class="e-products-item-text-container text-center"> <h3 class="e-products-item-name mb-0"> <a href="@productData.url" onclick="trackProductClick(@HttpUtility.HtmlAttributeEncode( JsonService.Instance.ToJson( productData )))"> @productData.name </a> </h3> <div class="danfilter-productlist-item-pictogram-wrapper"> @if ( productData.filterTypes.Count > 0 ) { foreach ( dynamic filterType in productData.filterTypes ) { <img src="@filterType.url" alt="@filterType.label" title="@filterType.label"> } } </div> @{ ProductStatus productStatus = Co3.Danfilter.Website.Services.ProductService.Instance.GetProductStatus( productData.id, productData.variantId ); } @RenderingService.Instance.PartialView( "/eCom/Product/_partials/productStatusStock.cshtml", productStatus ) @if ( showBeforePrice ) { <p class="e-products-item-text mb-0 small"> <small class="e-products-item-price m-0 e-product-price-before text-muted"> <a href="@productData.url" onclick="trackProductClick(@HttpUtility.HtmlAttributeEncode( JsonService.Instance.ToJson( productData )))"> @productData.priceBefore </a> </small> </p> } <p class="e-products-item-text mb-0"> <small class="e-products-item-price"> <a href="@productData.url" onclick="trackProductClick(@HttpUtility.HtmlAttributeEncode( JsonService.Instance.ToJson( productData )))"> @string.Format("{0}{1}", pricePrefix, productData.price) </a> </small> </p> <form action="/system/data/cart" class="e-product-form js-e-product-form" method="post"> <input name="CartCmd" type="hidden" value="Add"> <input type="hidden" name="ProductID" value="@productData.id"> <input name="VariantID" type="hidden" value=""> <input name="UnitID" type="hidden" value=""> <input name="Redirect" type="hidden" value=""> <div class="danfilter-product-list-add-to-cart-wrapper"> <input name="Quantity" type="hidden" value="1"> <button class="btn btn-primary" type="submit">@Translation.GetTranslation( "eCom Product - Add To Cart - Button" )</button> </div> </form> </div> </div> </div> </div> } } @helper ProductlistItemDanFilter( RazorTemplateBase< RazorTemplateModel< Template > >.LoopItem product, string productlistItemClassList = null ) { if ( product != null ) { List<dynamic> filterTypes = GetFilterTypes( product.GetLoop( "ProductCategories" ) ); List<dynamic> imageOverlays = GetImageOverlays( product.GetLoop( "ProductCategories" ) ); danfilterModels.PriceList prices = danfilterService.ProductService.Instance.GetPrices( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), EcomContext.LanguageID, PriceType.QuantityPrice ); EspressoPrice productEspressoPrice = GetLowestEspressoPrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), prices ); EspressoPrice productEspressoBeforePrice = GetLowestEspressoBeforePrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), prices ); string pricePrefix = GetPricePrefix(product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), prices); dynamic productData = new { id = product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), variantId = product.GetString( "Ecom:Product.VariantID" ), url = ProductService.Instance.GetProductLink( product.GetString( "Ecom:Product.PrimaryOrFirstGroupID" ), product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), product.GetString( "Ecom:Product.VariantID" ) ), number = product.GetString( "Ecom:Product.Number" ), name = ProductService.Instance.GetName( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ), product.GetString( "Ecom:Product.VariantID" ) ), imageLarge = ImageService.Instance.GetImageURL( product.GetString( "Ecom:Product.ImageDefault.Clean" ), 400, 400, 5 ), pricePrefix = pricePrefix, price = productEspressoPrice,//danfilterService.ProductService.Instance.GetPrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ) ), priceBefore = productEspressoBeforePrice,//danfilterService.ProductService.Instance.GetBeforePrice( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ) ), descriptionShortExtra01 = product.GetString( "Ecom:Product:Field.DescriptionShortExtra01" ), discountLable = HasDiscount(product.GetString( "Ecom:Product.ID" )), freeDeliveryLable = HasFreeDelivery(product.GetString( "Ecom:Product.ID" )), filterTypes = filterTypes, hasFilterTypes = filterTypes.Count > 0, imageOverlays = imageOverlays, hasImageOverlays = imageOverlays.Count > 0, stock = new { id = product.GetString( "Ecom:Product:Stock.ID" ), quantity = product.GetString( "Ecom:Product.Stock" ), text = product.GetString( "Ecom:Product:Stock.Text" ), delivery = product.GetString( "Ecom:Product:Stock.DeliveryText" ) } }; bool showBeforePrice = productData.priceBefore.Price != 0 && productData.priceBefore.Price > productData.price.Price; <div class="@productlistItemClassList"> <div class="e-products-item js-e-products-item js-e-products-item-@productData.id js-e-block-link e-block-link " data-variant-id="@productData.variantId"> <div class="e-products-item-container"> <div class="e-products-item-image-container"> <a class="e-products-item-image-wrapper" href="@productData.url"> <img src="@productData.imageLarge" alt="" class="e-products-item-image"> </a> </div> <div class="e-products-item-text-container text-center"> <h3 class="e-products-item-name mb-0"> <a href="@productData.url"> @productData.name </a> </h3> <div class="danfilter-productlist-item-pictogram-wrapper"> @if ( productData.filterTypes.Count > 0 ) { foreach ( dynamic filterType in productData.filterTypes ) { <img src="@filterType.url" alt="@filterType.label" title="@filterType.label"> } } </div> @{ ProductStatus productStatus = Co3.Danfilter.Website.Services.ProductService.Instance.GetProductStatus( productData.id, productData.variantId ); } @RenderingService.Instance.PartialView( "/eCom/Product/_partials/productStatusStock.cshtml", productStatus ) <form action="/system/data/cart" class="e-product-form js-e-product-form" method="post"> <input name="CartCmd" type="hidden" value="Add"> <input type="hidden" name="ProductID" value="@productData.id"> <input name="VariantID" type="hidden" value=""> <input name="UnitID" type="hidden" value=""> <input name="Redirect" type="hidden" value=""> <div class="danfilter-product-list-add-to-cart-wrapper"> <input name="Quantity" type="hidden" value="1"> <button class="btn btn-primary" type="submit">@Translation.GetTranslation( "eCom Product - Add To Cart - Button" )</button> </div> </form> </div> </div> </div> </div> } } @helper sectionStart( string sectionClasses = "e-section", string contentClasses = null, bool sectionCollapse = false, string sectionId = null, string collapseToggleTextExpand = null, string collapseToggleTextCollapse = null ) { sectionId = string.IsNullOrEmpty( sectionId ) ? Guid.NewGuid().ToString( "N" ) : sectionId; ClassList sectionClassList = new ClassList(); sectionClassList.AddClasses( sectionClasses ); ClassList contentClassList; if ( contentClasses == null ) { contentClassList = Co3.Espresso.Website.Services.PageService.Instance.GetResponsiveClassesFromPageItem( PageView.Current().Page.Item ); } else { contentClassList = new ClassList(); contentClassList.AddClasses( contentClasses ); } // TODO: Split collapse logic into separate helper function. string collapseId = Guid.NewGuid().ToString( "N" ); ClassList collapseToggleClassList = new ClassList(); if ( sectionCollapse ) { sectionClassList.AddClasses( "p-section-collapse js-p-section-collapse" ); collapseToggleClassList.AddClasses( contentClasses ); collapseToggleClassList.AddClasses( "p-section-collapse-toggle collapsed order-last text-center" ); contentClassList.AddClasses( "p-section-collapse-content collapse is-md" ); } @:<section class="@sectionClassList" id="@sectionId"> @:<div class="container-fluid"> @:<div class="row"> // TODO: Split collapse logic into separate helper function. if ( sectionCollapse ) { <div class="@collapseToggleClassList" data-toggle="collapse" data-target="#@collapseId"> <button class="btn bg-white p-section-collapse-toggle-btn" type="button"> <i class="material-icons p-section-collapse-toggle-icon">keyboard_arrow_down</i> </button> <small class="h4 p-section-collapse-toggle-text" data-expand-text="@( string.IsNullOrEmpty( collapseToggleTextExpand ) ? GetStandardCollapseToggleTextExpand() : collapseToggleTextExpand )" data-collapse-text="@( string.IsNullOrEmpty( collapseToggleTextCollapse ) ? GetStandardCollapseToggleTextCollapse() : collapseToggleTextCollapse )"></small> </div> } @:<div class="@contentClassList" id="@collapseId"> @:<div class="row"> } @helper sectionEnd() { @:</div> @:</div> @:</div> @:</div> @:</section> } 2 3@{ ClassList productlistItemClassList = new ClassList(); Dictionary< string, decimal > paragraphEcommerceGridItemWidth = ProductlistService.Instance.GetGridItemWidth( PageView.Current().CurrentParagraph.Item.GetValue< string >( "ItemWidth" ) ); productlistItemClassList.AddClasses ( paragraphEcommerceGridItemWidth.ToResponsiveClasses () ); } <script> function trackProductClick(productObj) { dataLayer.push({ 'event': 'productClick', 'ecommerce': { 'click': { 'products': [{ 'name': productObj.name, 'id': productObj.id, 'price': productObj.price.Price }] } }, 'eventCallback': function() { document.location = productObj.url; } }); return false; } </script> <div class="e-productlist js-gtm-tracking-productlist"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="e-productlist-body"> <div class="row"> <div class="col-12"> <div class="e-products"> <div class="row"> @{ int productIndex = 1; } <script> var arrImpressions = []; </script> @foreach ( LoopItem product in GetLoop( "Products" ) ) { if ( product.GetBoolean("Ecom:Product.Discontinued") == false ) { @ProductlistItem( product, productlistItemClassList.ToString() ) IEnumerable< ProductGroupRelation > groups = Dynamicweb.Ecommerce.Services.ProductGroups.GetProductGroupRelations( product.GetString( "Ecom:Product.ID" ) ); string listName = string.Empty; if ( groups != null && groups.FirstOrDefault( g => g.IsPrimary ) != null ) { listName = Dynamicweb.Ecommerce.Services.ProductGroups.GetGroup( groups.FirstOrDefault( g => g.IsPrimary ).GroupId )?.Name ; } <script> arrImpressions.push({ "id": '@product.GetString( "Ecom:Product.ID" )', "name": '@product.GetString( "Ecom:Product.Name" )', "price": @product.GetDouble( "Ecom:Product.Price.Price" ), "position": @productIndex, "list": '@listName' }); </script> productIndex++; } } </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script> dataLayer.push({ "ecommerce": { "currencyCode": "@Context.Currency.Code", "impressions": arrImpressions } }); </script>

Filterbytte på Flexit Nordic S4

Hvis du er i tvil om hvordan du bytter filter i Flexit Nordic S4-anlegget ditt, kan du se videoen vår, hvor vi tar deg gjennom et filterbytte, eller følg vår steg-for-steg-veiledning nedenfor.

Her finner du også en brukerveiledning for ditt Flexit Nordic S4-anlegg.

1. Start med å slå av strømmen til systemet.

2. Trekk ut filterskuffen til den stopper. Det er ingen grunn til å ta skuffen helt ut.

3. Filteret er nå løst og kan fjernes.

4. Sett inn en ny fil og skyv skuffen helt på plass.

5. Forsikre deg om at filteret ikke blir skadet av installasjon. Bruk den ytre kanten av filteret når du skyver den inn. Et skadet filter reduseres kraften til anlegget og luftens renhet.

6. Nå er du ferdig og kan slå på strømmen til systemet igjen.

7. Vi anbefaler at du alltid sjekker filtrene hver tredje måned, selv om det ikke er alarm på systemet ditt.

 

Brukerveiledning

ring til os

Fant du ikke det du lette etter? 

Hvis du fortsatt er i tvil om hvilket anlegg som er montert hjemme hos deg, eller om hvilken filtertype du skal velge, så er du alltid velkommen til å kontakte Filterhusets kundeservice. Vi står også klar til å besvare med eventuelle andre spørsmål. 

Lad os høre fra deg

Adresse

Retur
Filterhuset, c/o Direct House, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norge

Nett lager og kontor
Farum Gydevej 75
3520 Farum, Danmark

Åpningstider

Kundeservice tlf.: 
Man - fre kl. 10.00 - 12.00

Fant du ikke det du lette etter? 

Hvis du fortsatt er i tvil om hvilket anlegg som er montert hjemme hos deg, eller om hvilken filtertype du skal velge, så er du alltid velkommen til å kontakte Filterhusets kundeservice. Vi står også klar til å besvare med eventuelle andre spørsmål. 

Lad os høre fra deg

Adresse

Retur
Filterhuset, c/o Direct House, Bjørumsvegen 15,
4820 Froland, Norge

Nett lager og kontor
Farum Gydevej 75
3520 Farum, Danmark

Åpningstider

Kundeservice tlf.: 
Man - fre kl. 10.00 - 12.00
 

keyboard_arrow_up