Kjøpsvilkår

Innledning

Hos Filterhuset gjør vi alltid vårt beste for å gi deg en god kundeopplevelse - hver gang du handler hos oss. Vi elsker jobben vår, og det tror vi kan merkes på vår kundeservice. Det skjer at vi gjør feil, men de retter vi naturligvis opp i til alles fordel.

Filterhuset overholder naturligvis alle lover og regler for netthandel. Det betyder bl.a. at du skal opplyses om dine rettigheter som forbruker. Våre kjøpsvilkår er derfor både lange og omfangsrike. Det er ikke et uttrykk for at vi har mange reklamasjoner eller forsøker å fraskrive oss vårt ansvar, tvert imot vil vi sikre deg dine rettigheter som forbruker og sørge for at du alltid får best mulig kundeservice. 

Kjøp hos Filterhuset er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internettet. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller både kjøperens og selgerens viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Kjøpsvilkårene våre kort forklart:

Hos Filterhuset har du alltid:

  • 30 dagers angrerett – Angrer du, får du naturligvis pengene dine tilbake.
  • To års reklamasjonsrett – Er produktet defekt, bytter vi til et nytt.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Filterhuset (filterhuset.no), Danfilter, Farum Gydevej 75, 3520 Farum, Danmark. 
Registrert i Norge med org-nr: 922 130 086, c/o IntraVat AS, Tomtegata 80, 3012 Drammen.
E-post: info@filterhuset.no 
Betegnes i det følgende som selger/selgeren Filterhuset eller Danfilter. 

Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Selger sender umiddelbart etter gjennomført bestilling ordrebekreftelse til kjøperens e-post.

Alle ordrer skal opprettes via nettsiden. Du er velkommen til å kontakte kundeservice dersom du ønsker hjelp med å plassere ordren på nettsiden. Kundeservice kan kontaktes på telefon 38 90 16 66 eller via e-post til info@filterhuset.no.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Det avkreves ikke gebyr for noen av betalingsmetodene.

Betaling skjer gjennom betalingsløsningen QuickPay.

Levering – Fri frakt ved kjøp over 750 kr.

Levering har funnet sted når kjøperen, eller hans representant, har overtatt forsendelsen.

Kjøper kan velge mellom hjemlevering på døren eller levering til et hentested. Varer leveres mot en leveringskostnad på 89 kr til et hentested, og ved kjøp over 750 kr får du fri frakt på leveringen til et hentested. Varen kan leveres hjem til deg for 169 kr, og ved kjøp over 750 kr reduseres prisen for hjemlevering til 80 kr.

Normalt blir ordre sendt innenfor 48 timer. Leveringstiden er deretter 3-5 virkedager. Dersom det er forventet lenger leveringstid på produktet, vil det være beskrevet i informasjonen om det aktuelle produktet. Vi har lagerført eller produserer selv alle filtrene vi tilbyr i nettbutikken. Det kan naturligvis forekomme at en vare går i restordre. Dette kan bl.a. skje i forbindelse med tilbud, salg, helger, helligdager eller ferie. Overstiger ordren din lagerbeholdningen vår, så produserer/bestiller vi straks nye – i disse tilfeller kan vi dessverre ikke tilby våre normale leveringstider.

Ordre blir sendt med sporing så kjøperen kan følge sin forsendelse. Denne blir levert av distributøren PostNord.

Kjøperen har 14 dager til å hente ut pakken fra hentestedet. 

Det leveres ikke til Svalbard eller Jan Mayen.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med opplysningene i avsnittet “Levering”.

Om våre produkter

Et filter fra Filterhuset er produsert etter den gjeldende europeiske standard EN779:2012 samt den internasjonale standarden ISO 16890. Det er din sikkerhet for at vi overholder gjeldende EU normer for partikkelfiltrering, støvakkumulering samt trykktap over filtret.

Vi arbeider kun med europeiske kvalitetsråvarer i vår interne produksjons- og utviklingsavdeling. Vi kontrollerer kvaliteten fra start til slutt, og vi kan alltid garantere deg et filter av høy teknisk standard med lang levetid. 

Filterhuset produserer filtre til alle boligventilasjonsanlegg. Et filter fra Filterhuset er helt på nivå med et filter fra anleggets produsent. Vi arbeider løpende med optimering av produkter. Du vil derfor kunne oppleve at et filter fra Filterhuset er av bedre kvalitet enn originalen. Lurer du på hvorfor, kan det i sin enkelhet forklares med at vi har som mål å levere det beste filter vi kan produsere. Anleggsprodusenten har ofte et motstridende hensyn som går ut på å finne det billigste produktet. Hos Filterhuset er vi av den overbevisning at kvalitet betaler seg, derfor finner du på Filterhuset.no kun filter av beste kvalitet. Bemerk vennligst at enkelte produkter bruker modellbilder, eller filtre med mindre variasjoner i forhold til det produkt du mottar. Varen vil alltid være tydelig merket med ”Modellbilde”.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Hos Filterhuset tilbyr vi utvidet åpent kjøp med opptil 30 dager.

Kjøperen må gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

På vår hjemmeside finnes et skjema som kjøperen kan bruke til at melde at han/hun ønsker å benytte angreretten, men det er ikke et krav å bruke skjemaet. Trykk her for å komme til angreskjemaet. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 30 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Returnering
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Filterhuset har gjort det enkelt å returnere varer, da det kan kjøper returfrakt via vår hjemmeside. Frakten kjøpes igjennom Shipmondo. Og beløpet fratrekkes kundens fordring. 

Velger du å returnere en pakke og ikke bruke vår returportal, må du sende en e-post med informasjon om at en pakke er på vei tilbake til oss. Du må sende e-posten til info@filterhuset.no, husk også å inkludere sporingslenke for returpakken.

Testing av varen
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selger er forpliktet å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

Tilstand på varen når du sender den i retur

Du er kun ansvarlig for forringelse av varens verdi dersom det er forårsaket av håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og dens funksjon. Med andre ord kan du prøve varen på samme måte som om du prøvde den i en fysisk butikk, men du kan ikke ta den ordentlig i bruk. Hvis varen er prøvd utover det som er beskrevet ovenfor, så anser vi den som brukt. Det betyr at dersom du angrer på kjøpet, så vil du kun få en del eller ikke noe av varens verdi refundert, avhengig av varens handelsmessige verdi. I visse tilfeller vil dette bety at du kun får refundert fraktkostnadene.

Tilbakebetaling av beløp

Dersom du angrer på kjøpet, så refunderer vi pengene som du har betalt til oss. I tilfeller hvor det har skjedd en verdiforringelse av varen, som du er ansvarlig for, så fratrekkes du verdien av denne forringelsen i refunderingen.

Dersom du benytter deg av angreretten din, blir du refundert for det beløpet vi har mottatt fra deg, uten frakt. Vi tilbakebetaler beløpet uten unødvendig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra datoen hvor vi har mottatt informasjon fra deg om at du ønsker å angre på kjøpet. Vi tilbakebetaler pengene via samme betalingsmetode som du benyttet da du bestilte, med mindre noe annet er avtalt.

Vi kan tilbakeholde tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varen i retur, med mindre du innen dette fremlegger dokumentasjon for å ha returnert varen til oss.

Angre på en del av kjøpet

Dersom du har kjøpt flere varer hos oss og du angrer kun på en del av kjøpet, så har du mulighet til å returnere én eller flere av varene. Merk at du ikke får refundert leveringskostnaden dersom du angrer på en del av kjøpet ditt, og ikke hele bestillingen.

Hvis du angrer på kjøpet og ikke ønsker å benytte vår returportal for bestiling av returfrakt, skal returpakken sendes til.

Hvis du angrer på kjøpet og ikke ønsker å benytte vår returportal for bestiling av returfrakt, skal returpakken sendes til:

Filterhuset ApS
Farum Gydevej 75
DK-3520 Farum

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt, eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for litt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 

Mangel ved varen - Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen 5 år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. 

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punktet “Forsinkelse og manglende levering” og “Mangel ved varen - Reklamasjon”.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

For at du kan inngå avtale med oss har vi bruk for følgende opplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-postadresse.

Vi registrerer og utleverer de personopplysninger som er nødvendige for å kunne levere varen til deg. Dette er nødvendig for at Postnord skal kunne yte den bestilte servicen.
 
Filterhuset bruker Trustpilot til anmeldelse av din kjøpsopplevelse. I denne forbindelse utleveres dine personopplysninger til Trustpilot som sender ut invitasjoner til anmeldelse av Filterhuset. Ved anmeldelse av Filterhuset på Trustpilot må du være opprettet som bruker hos Trustpilot. Dermed inngår du en avtale med Trustpilot som er Filterhuset uvedkommende.

Vi samarbeider videre med en rekke andre virksomheter som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende opplysninger på vår vegne og kan ikke bruke dem til egne formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land som kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse. 

Personopplysningene registrert hos Danfilter Aps og våre samarbeidspartnere oppbevares i 5 år fra din senest avgivne ordre etter dette slettes opplysningene.

Som kunde hos Filter-huset.no, har du alltid rett til at gjøre innsigelse mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Hvis du mener at opplysningene er unøyaktige har du rett til å få dem rettet. I noen tilfeller plikter vi å slette dine persondata hvis du ber om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke lenger er nødvendige i forhold til det formål som vi skulle bruke dem til. Disse rettighetene har du etter personopplysningsloven og henvendelser i denne forbindelse hermed rettes til: info@filter-huset.no. Den dataansvarlige (GDPR ansvarlige) på filter-huset.no er Henrik Friis, direktør.

Du finner en komplett versjon av vår personvernpolitikk  her.

Informasjonskapsler hos Filterhuset.no

Filterhuset bruker informasjonskapsler.
Informasjonskapsler er små filer som lagers på enheten din av hensyn til brukervennligheten på siden. Informasjonskapsler er små opplysninger som hjelper oss med å gjøre det enklere for deg å handle i nettbutikken vår. Du får f.eks. hjelp til å huske brukernavnet og passordet ditt, i tillegg til produkter som du legger i handlekurven din. Filterhuset.no lagrer ingen skadelige filer på enheten din. Informasjonskapslene våre har utelukkende til formål å gjøre handelen din lettere i nettbutikken vår.

Nyhetsbrev og bruk av e-postadressen din

Som kunde hos Filterhuset, så skal du alltid opplyse oss om e-postadressen din. Vi kan kun behandle ordren din dersom du har opplyst korrekt e-postadresse. Dette skyldes at ordrebekreftelsen din og leveringsinformasjon blir sendt til deg via e-post.

Vi bruker e-postadressen din til å sende deg informasjon om ordren din, i tillegg til tilbud for egne, tilsvarende produkter og ytelser i varesortimentet vårt.

Du kan alltid velge å melde deg av ytterligere e-poster fra Filterhuset via linket nederst i nyhetsbrevene våre. Velger du å melde deg av, så vil e-postadressen din bli permanent fjernet fra e-postlistene våre.

Kampanje

Vi holder løpende kampanjer. I disse periodene kan det forventes lengre leveringstid både under og etter kampanjen.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punktene “Forsinkelse og manglende levering” og “Mangel ved varen - Reklamasjon”. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller  www.forbrukerradet.no.

ODR – Online Dispute Resolution

Filterhuset følger gjeldende lovgivning for EU, som også inkluderer det nye ODR-systemet. Det nye klagesystemet fungerer slik at forbrukerne leverer klager direkte inn på siden til ODR, som deretter automatisk oversetter den til det aktuelle språket og videresender det til den gjeldende nettbutikken. Nettbutikken har deretter mulighet til å velge mellom å trykke på en grønn eller rød knapp, avhengig av om de aksepterer klagen eller ikke.

Den grønne knappen sender klagen til en lokal forbrukerklagenemd utenom domstolsystemet.

Systemet er designet for å beskytte forbrukerne og gjøre det enklere å klage på en nettbutikk. Hos Filterhuset er det heldigvis sjeldent at vi opplever utilfredse kunder. Vi gjør alltid vårt beste for å løse opp i alle situasjoner til du er fornøyd.

Ifølge de nye reglene fra EU, så skal vi linke til ODR-systemet. Vi vil likevel oppfordre deg til å kontakte Filterhuset.no, hvis du mot forventning ikke er fornøyd med våre produkter eller vår service.

Du finner ODR her. 

Senest oppdatert

Filterhusets handelsbetingelser er senest oppdatert 22-03-2023.

keyboard_arrow_up
menu