Levering

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Selgeren tilbyr også betaling med Vipps mobilbetaling. Vipps sine vilkår gjelder i slike tilfeller. Det avkreves ikke gebyr for noen av betalingsmetodene. Betaling skjer gjennom betalingsløsningen QuickPay. 

Levering – fri frakt for kjøp over 750 kr.  

Kjøper du for over 750 kr. får du fri frakt. Filterhuset sender alle varene med PostNord. Den billigste måten er levering til en pakkeshop, etter eget valg, som blir brukt når du har fri frakt. Vil du ha en annen leveringstype, kan du ved å betale en tilleggsavgift velge det. 
 
Du får automatisk ditt sporingsnummer, og informasjon om leveringen direkte fra PostNord. For ytterligere informasjon om Filterhusets frakt- og leveringsmuligheter henviser vi til fraktinformasjonen under hvert enkelt produkt. 

Det er to leveringsmåter. PostdNord MyPack collect for kr. 89 og PostNord MyPack Hjem for kr. 169.

Det leveres ikke til Svalbard eller Jan Mayen.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt, eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for litt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Du kan lese våre Kjøpsvilkår her
Du kan lese om Retur her

keyboard_arrow_up
menu