GDPR – Personvernerklæring

1. Generelt

1.1 - Denne erklæringen om behandling av personopplysninger («personvernerklæring») beskriver hvordan Filterhuset og Danfilter Aps samler inn og behandler opplysninger om deg.

1.2 - Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger, som du enten gir til oss eller som vi samler inn via hjemmesidene våre; filterhuset.dk, filterhuset.no, filterhuset.se, ren-luft.dk, danfilter.com og danfilter.dk – heretter kalt hjemmesiden.

1.3 - Filterhuset og Danfilter er ansvarlig for personopplysningene dine. Alle henvendelser til Filterhuset og Danfilter kan gis via kontaktopplysningene, som du finnerunder pkt. 7.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilket formål og rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1 - Når du besøker hjemmesiden, så samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden, som f.eks. hvilken nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på hjemmesiden, IP-adressen din, nettverkslokasjonen din og informasjon om datamaskinen din.

 • 2.1.1 - Formålet er å optimere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon, i tillegg til å forta målrettet markedsføring, som inkluderer retargeting via bl.a. Facebook og Google. Behandlingen av disse opplysningene er nødvendige for å sikre at vi kan vise deg relevante annonser og tilbud.
 • 2.1.2 - Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs Personvernforordning art. 6, stk. 1, litra f.

2.2 - Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på hjemmesiden, så samler vi inn de opplysningene om deg som du selv opplyser, som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper, returretten din, garantier, leveringsmetode og informasjon om IP-adressen, som du bestiller fra.

 • 2.2.1  - Formålet er at vi kan levere produktene du har bestilt og oppfylle resten av avtalen vår med deg, som inkluderer å administrere rettighetene dine vedrørende retur og reklamasjon. Opplysninger om kjøpene dine kan vi også behandle for å overholde lovkrav, som inkluderer bokføringsloven og regnskap. Ved kjøp samles inn IP-adressen din med det formålet, og for å ivareta vår interesse, i å forhindre svindel.
 • 2.2.2 - Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs Personvernforordning art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 - Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, samler vi inn opplysninger om navnet ditt, e-postadressen din og evt. telefonnummeret ditt. Disse opplysningene settes sammen med kjøpshistorikken din, som sammen danner basen for utsendelsene av våre nyheter.

 • 2.3.1 - Formålet er å ivareta vår felles interesse i å kunne levere relevante nyhetsbrev til deg med tilbud på nettopp de produktene som du har interesse i.
 • 2.3.2 - Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs Personvernforordning art. 6, stk. 1, litra f.

2.4 - Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt eller kundeklubben vår, så blir du bedt om å opplyse f.eks. navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Utover navn, adresse og e-postadresse, så velger du selv hvilke opplysninger du vil gi oss. Utover dette samler vi, gjennom medlemskapet ditt, inn opplysninger om bruken din av medlemsfordeler, konkurranser du deltar i m.m. Vi holder disse opplysningene sammen med andre opplysninger vi har om deg, som inkluderer hva du har kjøpt og eventuelt returnert.

 • 2.4.1 - Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt, og kunne levere ytelsene og fordelene som er forbundet med å være medlem av kundeklubben, samtidig som vi kan ivareta interessen vår i å kunne sende deg nyhetsbrev og foreta målrettet markedsføring.
 • 2.4.2 - Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs Personvernforordning art. 6, stk. 1, litra b og f. Når du melder deg på nyhetsbrevet eller inn i kundeklubben vår, blir du bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. Mottakere av personopplysninger

3.1 - Opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, ordrenummer og spesifikke leveringsønsker, blir gitt videre til GLS eller en annen fraktleverandør, som leverer de kjøpte varene til deg. Ved kjøp av varer som ikke er på lager, så kan de overnevnte opplysningene gis videre til produsenten eller selgeren av den gjeldende varen, som i så fall vil stå for leveransen på vegne av oss.

3.2 - Opplysninger kan gis til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysninger på vegne av oss. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av hjemmesiden, utsendelser av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, som inkluderer retargeting, i tillegg til din bedømmelse av virksomheten vår og produktene våre. Vi kan blant annet velge å gi opplysninger som navnet ditt og e-postadressen din til Trustpilot, slik at de på vegne av oss kan sende ut en invitasjon til deg om å vurdere oss på hjemmesiden til Trustpilot.

Dersom du velger å lage en anmeldelse, så blir Trustpilot dataansvarlig for de opplysningene som du oppgir. Disse virksomhetene er databehandlere, og behandler data som vi er dataansvarlige for etter våre instrukser. Databehandlerne må ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og de er underlagt fortrolighet vedrørende disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av oss.

3.3 - To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC, Instagram (Facebook Inc.) og Facebook Inc., er etableret i USA. De nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA, er sikret gjennom databehandlernes sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

 • 3.3.1 - Kopi av Google LLCs sertifisering finner du her
 • 3.3.2 - Kopi av Facebook Inc.’s sertifisering finner du her.
 • 3.3.3 - Kopi av Instagrams (Facebook Inc.’s) sertifisering finner du her.

4. Rettighetene dine

4.1 - Med fokus på å skape åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine, skal vi som dataansvarlige opplyse deg om rettighetene dine.

4.2 - Innsiktsretten

 • 4.2.1 - Du har til enhver tid rett til å be om oss om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hva formålet er med registreringene, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere det evt. er, i tillegg til informasjon om hvor opplysningene er samlet inn fra.
 • 4.2.2 - Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av opplysningene dine, så skal du sende en skriftlig henvendelse til info@danfilter.dk. Vær oppmerksom på at du vil bli bedt om å kunne dokumentere at du er den personen du utgir deg for å være. 

4.3 - Retten til retting

 • 4.3.1 - Du har rett til å få ukorrekte personopplysninger om deg selv rettet av oss. Dersom du blir gjort oppmerksom på at det er en feil i de opplysningene som vi har registrert om deg, så oppfordrer vi til at du sender oss en skriftlig henvendelse, slik at vi kan rette opplysningene.

4.4 - Retten til sletting

 • 4.4.1 - I visse tilfeller har du rett til å få alle eller enkelte av personopplysningene dine slettet av oss, som f.eks. hvis du trekker tilbake samtykket ditt, og vi av andre rettslige årsaker ikke kan fortsette behandlingen av opplysningene. I det omfanget av at behandling av opplysningene dine er nødvendige, som f.eks. for at vi skal overholde våre rettslige plikter, eller for å fastlegge, gjøre gjeldene eller forsvare rettskrav, så er vi ikke pliktet til å slette personopplysningene dine.

4.5 - Retten til å begrensning 

 • 4.5.1 - Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine, slik at det kun gjelder til lagring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

4.6 - Retten til dataportabilitet

 • 4.6.1 - Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysningene som du selv har gitt til oss, utlevert i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

4.7 - Retten til å protestere

 • 4.7.1 - Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen vår av personopplysningene dine når det kommer til direkte markedsføring, som inkluderer profilering som foretas for å kunne målrette den direkte markedsføringen vår.
 • 4.7.2 - Du har videre rett til, av årsaker som vedrører din personlige situasjon, å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 - Retten til å tilbakekalle samtykke

 • 4.8.1 - Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, som inkluderer profilering som foretas av deg som kunde og medlem av kundeklubben vår.

4.9 - Retten til å klage

 • 4.9.1 - Du har til enhver tid rett til å sende en klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo over behandlingen vår av personopplysningene dine. Klage kan blant annet sendes inn skriftlig til adressen ovenfor, eller du kan få mer informasjon vedrørende å sende inn en klage ved å ta kontakt på telefon på 22 39 69 00.

5. Sletting av persondata

5.1 - Opplysninger som er samlet inn om din bruk av hjemmesiden jfr. pkt. 2.1, blir senest slettet etter at du ikke har brukt hjemmesiden på 5 år.

5.2 - Opplysninger samlet inn i forbindelse med at du melder deg på nyhetsbrevet vårt, blir ikke slettet når du trekker tilbake samtykket ditt om å motta ytterligere nyhetsbrev. Ønsker du å bli slettet, så skal du rette en skriftlig henvendelse direkte til Filterhuset.no sin ansvarlige for GDPR. 

5.3 - Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med kjøp du har gjennomført på nettsiden jfr. pkt. 2.2, vil som utgangspunkt bli slettet 5 år etter at utløpet av det kalenderåret hvor du foretok kjøpet ditt. Opplysningene kan derimot lagres lengre dersom vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, som f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for å oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i minimum 5 år til utgangen av regnskapsåret for å oppfylle krav etter bokføringsloven.

5.4 - Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med at du melder deg inn i kundeklubben vår, i tillegg til under medlemskapet i kundeklubben, jfr. pkt. 2.4, vil automatisk bli slettet dersom: a) du ikke har foretatt et nytt kjøp på 5 år, b) du deaktiverer (suspenderer) medlemskapet ditt i kundeklubben vår og ikke reaktiverer det innenfor de neste 5 årene, eller c) du melder deg ut som medlem av kundeklubben vår.

6. Sikkerhet

6.1 - Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å hindre at personopplysninger ved uhell eller ulovlige hendelser blir tilintetgjort, mistet, endret eller utnyttet, i tillegg til å forhindre at de blir gjort kjent for eller misbrukt av uvedkomne.

6.2 - Kun medarbeidere, som reelt har behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å utføre jobben deres, har tilgang til disse.

7. Kontaktopplysninger

7.1 - Filterhuset og Danfilter Aps er dataansvarlige for din persondata, som samles inn via hjemmesiden.

7.2 - Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til personvernerklæringen, eller ønsker du å benytte deg av én eller flere at rettighetene dine beskrevet under pkt. 4, så kan du kontakte:

Filterhuset C/O Danfilter ApS
Farum Gydevej 75
3520 Farum
Tlf. nr.: 69 13 22 66
E-mail: info@danfilter.dk

Den dataansvarlige hos Danfilter er direktør Henrik Friis.

8. Endringer i personvernerklæringen

8.1 - Dersom vi foretar endringer i personvernerklæringen, vil du bli informert om dette neste gang du besøker hjemmesiden.

9. Versjoner

9.1 - Dette er versjon 2 av Filterhuset og Danfilter sin personvernerklæring, datert 22.12.2020.

Du vil alltid kunne finne en oppdatert versjon av personvernerklæringen vår gjennom følgende lenke.

keyboard_arrow_up
menu