Partikelforurening sundhedsproblem familie

Radonsikring og hvorfor et ventilasjonsanlegg kan bli din venn

Publisert den: 09-08-2022

Radon er en usynlig, luktfri, skadelig radioaktiv gass som siver opp fra undergrunnen og trenger seg inn i boliger som ikke er beskyttet mot radon.

Målinger viser at rundt 150 000 norske bolighus, altså over 10 % av landets bolighus, er utsatt for høy eller spesielt høy radonfare. Norge, Sverige og Finland er landene i verden med høyest konsentrasjon av radon i inneluft, noe som har gjort dette til et satsingsområde for norske myndigheter.

Antallet forventes å falle med årene, da boliger i dag bygges stadig tettere, og en del av regelverket krever at de bygges med mekanisk ventilasjon.

Det kan likevel være greit å være på den sikre siden og sjekke radonnivået i boligen.

Radongrenseverdier og anbefaling om reduksjon

Boligens radonnivå bør være under 100 Bq/m³.

1. Radoninnhold under 100 Bq/m³

Hvis boligen har et nivå under 100 Bq/m³, er alt i orden. Man må fortsatt sørge for å lufte godt ut. Har boligen et ventilasjonsanlegg, vil det ta seg av jobben for deg. På denne måten holdes radonnivået i boligen lavt – og så er ventilasjon alltid bra for inneklimaet generelt. Sørg også for å vedlikeholde boligen løpende slik at den holdes tett.

2. Radoninnhold mellom 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³

Hvis boligen har et radoninnhold på mellom 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, bør du sjekke om du kan redusere radonnivået med bedre ventilasjon. Igjen vil et ventilasjonssystem komme til nytte. Et ventilasjonsanlegg er stilt inn til å skifte ut all luft i boligen én gang hver 2. time. Du kan også se om det er mulig å tette sprekker i grunnmuren. Det kan også være lekkasjer ved rørskjøter eller lignende hvor radon kan trenge inn. Dersom du ikke får redusert radonnivået til under 100 Bq/m3, kan du vurdere å etablere et radonsug under boligen (se punkt 3).

3. Radoninnhold over 200 Bq/m³

Ligger boligen på over 200 Bq/m³, må du vurdere mer omfattende tiltak, som å etablere et radonsug – et spesielt ventilasjonssystem – under bygningen. Det finnes selskaper på nett som kan hjelpe deg med dette.

Innholdet av radon i luften er oppgitt i enheten Bq/m³ (becquerel pr. kubikkmeter).

Vil du vite mer om radon? Les om Hva er radon, og hvordan trenger det inn i din bolig?

Har du oppdaget et høyt radonnivå i din bolig? Les her om Bli kvitt (mye) radon i boligen med god ventilasjon.


Skrevet av: Marie, Danfilter

Tilmeld nyhedsbrev

​ Tags

Inneklima

Les mer av inspirasjonsartiklene våre

keyboard_arrow_up
menu